Goodbye to Gravity – The day we die

S-a mizat pe coincidența dintre titlul melodiei și ceea ce s-a întâmplat în Colectiv. „Muzica lor e satanistă/uite ce melodie cântau când au ars de vii/și-o meritau”.. și astfel de abjecții pot continua.

Let go and beg for freedom                                                    Renunță și cerșește pentru libertate
Another row jumping into the flame                                         Un alt rând sare în flacără
Loose lips are shifting leaders                                                Buzele moi sunt liderii schimbători
From here on out everyone is to blame                                    De aici încolo toată lumea este de vină

I’m looking up to my company                                               Îmi respect prietenii
A full blown artillery                                                            O adevărată artilerie
Keep the sights on the enemy                                               Stau cu ochii pe dușmani
And bust the lid off anarchy                                                  Și distrug capacul anarhiei

Your condescending demeanor has all gone wrong                    Comportamentul vostru prea binevoitor a mers prost
Figured you should have known this all along                          Credeam că v-ați dat seama în tot acest timp

We’re not numbers we’re free, we’re so alive                           Noi nu suntem doar niște cifre, noi suntem vii
Cause the day we give in is the day we die                            Pentru că ziua în care vom renunța este ziua în care                                                                                           vom muri

Behold, a credo wavering                                                     Iată, un crez pâlpâie
A sleight of hand is the dogma they preach                             Iuțeala mâinii este dogma pe care o predică
Beneath, a conscience’s fading                                             Dedesubt conștiința piere
To even out all your steady beliefs                                       Ca să vă egalizeze toate credințele voastre solide.

Stand your ground in the battle zone                                     Rămâi pe loc pe câmpul de bătălie
Filled with life, bone and scorn                                             Plin de viață, oase și dispreț
Clench your fists, I’m battle prone                                        Strânge-ți pumnii, sunt gata de bătălie
Pull the trigger and set the tone                                          Apasă pe trăgaci și dă tonul

Your condescending demeanor has all gone wrong
Figured you should have known this all along

We’re not numbers we’re free, we’re so alive
And the day we give in is the day we die

Pull that trigger

Fuck all your wicked corruption                                          La naiba cu toată corupția voastră vicleană
It’s been there since our inception, but we couldn’t see          A fost acolo de la nașterea noastră, dar nu am putut                                                                                          vedea
All the times we’ve felt so hollow                                       Toate dățile în care ne-am simțit atât de goi
As our hopes were hanged in gallows                                  Când speranțele noastre erau spânzurate
All this time we’ve been locked away                                  În tot timpul ăsta noi am fost închiși
And there was nothing left to say                                       Și nu a mai rămas nimic de spus
Until today                                                                     Până azi

We’re not numbers we’re free, we’re so alive
And the day we give in is the day we die

Deșteaptă-te române! Oamenii aceștia cântau despre tine, pentru tine!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.